Stanovisko k Holešovské výzvě Stanovisko ke Kulatému stolu 17.12.2012

Nepřehlédněte

Dne 21. a 22.10.2011 se konalo na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze 11. kolokvium Občanské futurologické společnosti zaměřené na téma "Koncipování budoucnosti v Evropě", které bylo rozděleno do 3 tématických okruhů: Panel A: Nové iniciativy koncipování budoucnosti v evropském geopolitickém prostoru, Panel B: Strategie vládnutí - střety sociálních a ekonomických zájmu v současné Evropě a Panel C: Učení vykonáváním politické praxe - výzvy ke krátko - a dlouhodobým změnám politické praxe v evropském geopolitickém prostoru. Měl jsem zde moľnost prezentovat náą "Alternativní návrh ekonomického a politického uspořádání společnosti", kolem nehož se rozvinula dlouhá a velmi zajímavá diskuse.

Dne 20.10.2011 se konala v Plzni od 18 hod. do 22 hod "Beseda o reformě" . Této besedy se zúčastnili i představitelé iniciativy Jednotní občané, se kterymi bude pokračovat spolupráce v šiření našich společných myšlenek.

Dne 8.10.2011 se v Mohelnici v Duhové čajovně od 18 hodin konala PŘEDNÁŠKA A BESEDA O SPRAVEDLIVÉ EKONOMICKÉ A SPOLEČENSKÉ REFORMĚ

Dne 30.9.2011 byl prezentován náš návrh "reformy" na konferenci o Přímé demokracii v Bratislavě. Na této konferenci vystoupil také pan Dr. Milan Vlach (Přímá demokracie, Brno), pan Eduard Chmelár, slovenský historik a politolog, dále pan David Sulík, autor mnoha knih a propagátor sociální trojčlennosti na Slovensku, dále pánové Gabo Lachmann a Peter Vittek z Utopia.sk - participativní demokracie, elektronická participácia.

Dne 9.4.2011 se uskutečnilo v Olomouci 2. Alternativní fórum, kterého se zúčastnilo více než¸ 60 zástupců různých občanských iniciativ a hnutí, kteří hledali sjednocující myšlenky ke společnému postupu v realizaci ekonomických a společenských změn v naší společnosti. Pořadateli tohoto 2. Alternativního fóra byla Reforma společnosti, o.s., Trojčlennost v sociálním organismu, o.s. a Alternativa zdola.

Prohlášení Reformy Společnosti o.s. k setkání iniciativ 12. února 2011 Praha, FF UK, Celetná 20 - 1. Alternativní fórum.