Stanovisko k Holešovské výzvě Stanovisko ke Kulatému stolu 17.12.2012

UPOZORNĚNÍ

Abychom předešli případnému nedorozumění a nesprávným interpretacím, založili jsme tuto stránku autorizace našich materiálů, které budou určeny ke zveřejnění prostřednictvím diskusního fóra nebo prostřednictvím emailu. Pokud jste obdrželi nebo obdržíte materiály s označením Reformy společnosti a nebudou uvedeny na této stránce, potom se může jednat o verzi, která nebyla schválena Reformou společnosti, o.s. .

POZVÁNKA NA USTAVENÍ OBČANSKÉHO SNĚMU

Jelikož se některé subjekty odvolávají na materiály Reformy společnosti, o.s. nebo je vydávají za své, oznamujeme, že SPOLUPRACUJEME POUZE s níže uvedenými subjekty a občany, kteří mají právo šířit naše materiály a myšlenky mezi občany ČR.

Rádi bychom Vás požádali, pokud je Vám známo, že se nějaký subjekt nebo občan odvolává na naše materiály, myšlenky nebo deklaruje spolupráci s naším občanským sdružením a zároveň není součástí níže uvedeného seznamu, abyste nám laskavě podali o tomto zprávu na náš email. Za projevenou laskavost Vám předem děkujeme.

  • Email: ekonomickareforma@volny.cz
  • SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ:

  • Apropos
  • Česká konference
  • Jednotní občané
  • Trojčlennost v sociálním organismu
  •