Jen to chci nyní připomenouti:
Nesmí se mluvit o pošetilosti, jestliže někdo důvěřuje v dobrou věc a spoléhaje na Boha, chtěl by a měl by odvahu volati na celý svět a celé
lidské pokolení, aby zmoudřelo. (J.A.Komenský)

.

Co chceme

Chceme všem, kterým není lhostejný osud naší země - České republiky - budoucnost naše i našich potomků, nabídnout alternativní návrh ekonomické reformy a nového uspořádání naší společnosti. Chceme ukázat, že slova VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ mohou získat díky našemu alternativnímu návrhu reálný smysl i význam.

VOLNOST = svobodná volba + osobní odpovědnost. Aby mohl být občan svobodný, musí mít i ekonomickou svobodu. Ekonomický systém musí pracovat pro blaho člověka, ne proti němu, jak je tomu dnes, kdy z nás globální kapitál dělá ekonomické otroky, kteří nemohou nic podstatného změnit ani ve vlastní zemi, protože téměř veškerá moc byla našimi volenými zástupci za posledních 20 let předána právě globálnímu kapitálu, který se realizuje nad demokratickými strukturami jednotlivých států, není jimi žádným způsobem limitován, regulován ani usměrňován. Alternativní návrh ekonomické reformy dává naději i záruku zároveň k ekonomickému osvobození občanů naší společnosti i společnosti jako celku od globálního kapitálu, protože v rámci nového nastavení mantinelů ekonomického systému sami zvládneme tvořit dostatek vlastního finančního kapitálu pro zajištění realizace všech činností a potřebných transakcí ve společnosti.

ROVNOST neznamená rovnostářství, ale rovnost před zákonem, v přístupu k finančním zdrojům společnosti, v minimálním ekonomickém standardu, který garantuje nejen minimální mzdu ve výši 26 400,- Kč (v době přechodu na nový systém), ale i právo na důstojné bydlení, které se realizuje skrze minimální mzdu tak, že do uvedené částky je zakalkulována hypoteční splátka (20 let) na nový byt 1+1 I. kategorie o výměře 45 m2 + 5% z každé splátky na údržbu nemovitosti. Je na každém občanovi jak a zda toto právo využije. Je to jeho svobodné rozhodnutí, jak s touto částkou naloží. Může si sám pronajmout vhodný byt nebo si nechat postavit nový byt nebo se v rámci soužití s jiným občanem dohodne na společném pronájmu nebo výstavbě bytu většího či pořízení si rodinného domu. Možností je mnoho a jak se říká, vlastní iniciativě se meze nekladou.

Rovnost ve smyslu materiálního zabezpečení neexistuje, protože každý člověk má jiné subjektivní schopnosti. Někdo je zručný manuálně, jiný má obchodní vlohy a dovede podnikat, jiný sice podnikat neumí, ale dokáže vytvořit umělecká díla, vymyslet nové stroje, odhalit nějaké tajemství vědy a techniky. Ne každý preferuje ve svém životě honbu za penězi a hmotným majetkem, ale naopak dává přednost duchovní rovině lidského života, zdokonalování sebe sama v této oblasti, kdy si cení osobní svobody a volného času pro sebe více než hromadění majetku. Na základě uvedeného je tedy zřejmé, že společnost může zabezpečit každému občanovi pouze a jen určitý minimální ekonomický standard, který mu poskytne důstojné životní podmínky, odpovídající začátku 21. Století s tím, že pokud občan chce dosáhnout vyššího ekonomického standardu svého života, musí se o něj ještě více přičinit, pokud jsou mu dány k tomu subjektivní schopnosti.

BRATRSTVÍ = kooperace všech vrstev společnosti a vzájemná solidarita mezi občany společnosti. Jak bylo napsáno výše, absolutní rovnost mezi občany nikdy nemůže nastat, protože má každý občan jiné subjektivní schopnosti. Proto je v každé společnosti důležitá úroveň solidarity mezi jednotlivými vrstvami společnosti. Z ekonomického hlediska je solidarita v Alternativním návrhu ekonomické reformy řešena skrze minimální mzdu, a to tak, že se minimální mzda určuje na dobu 12 měsíců a její výše na následující období se určuje výpočtem tak, že se přírůstek (úbytek) příjmů všech ekonomicky aktivních občanů společnosti + subjektů společnosti (právnické osoby i podnikatelé – fyzické osoby) vydělí celkovým počtem občanů společnosti a připočte se ke stávající MM. Tímto je zajištěno to, že v případě růstu bohatství u vysoko příjmových občanů bude automaticky růst příjem i občanů s nízkými příjmy. V případě, že příjmy vysoko příjmových občanů budou klesat, budou klesat i příjmy nízko příjmových občanů. Toho docílíme tím, že veškeré příjmy zaměstnanců, volených i jmenovaných zástupců lidu, pracovníků státní správy i samosprávy budou odvozeny od minimální mzdy tak, že tato minimální mzda se bude násobit určitým koeficientem. Pro vybrané profese budou stanoveny koeficienty minimální (například učitelé, hasiči, vědci atd.) a pro pozice ve státní správě a samosprávě budou určeny koeficienty maximální (například pro hejtmany, ministry, předsedu vlády, prezidenta, soudce atd.).

Podrobně o alternativním návrhu reformy si můžete přečíst ->Zde

Zpět