„Zdržení, které se věnuje náležitému upevňování začátků, není zdržením, nýbrž znamenitou oporou, aby se všechno následující
zmohlo snadno, rychle a bezpečně“. (J.A.Komenský)

.

Koho Hledáme

Hledáme po celé České republice sympatizanty a spolupracovníky, kterým není lhostejná budoucnost naší společnosti, abychom mohli vytvořit odborné skupiny a na jejich půdorysu Stínovou vládu, jejímž prostřednictvím bychom se vyjadřovali ke všem otázkám veřejného života společnosti, předkládali bychom veřejnosti vlastní alternativní návrhy a řešení.

Hledáme spolupráci se všemi politickými a občanskými hnutími, nezávislými iniciativami a občanskými sdruženími pro vytvoření společné platformy na základě navrhované ekonomické reformy pro sestavení Stínového parlamentu, skrze který bychom vedli veřejné (s pomocí internetu, tisku i při veřejných vystoupeních) rozpravy a hlasování nad Stínovou vládou navrhovanými zákony, aby občané měli možnost porovnávat naši snahu s realitou tvořenou skrze oficiální vládu a Parlament ČR.

Občané všech věkových skupin, všech názorových proudů a vyznání, zaměstnanci, OSVČ i podnikatelé, rentiéři i všichni ostatní, spojme se, spolupracujme, vrhněme svoji společnou tvůrčí sílu do realizace nového, lepšího, spravedlivého ekonomického a politického uspořádání naší společnosti na základě smysluplné soutěže, kooperace a solidarity, bez zadlužování společnosti, bez nezaměstnanosti, bez chudoby a dalších negativních jevů současnosti. Připravme společně pro sebe i naše potomky společnost plnou vzájemné úcty, tolerance, znalostí i lidského štěstí.

Vytvořme v každé vesnici, v každém městě „Informační buňky“ skrze které budeme osobně komunikovat s občany, získávat od nich informace a náměty, vysvětlovat jim naši snahu o nápravu stávajícího stavu veřejného života, vytvářet podmínky pro rozšiřování spolupráce s dalšími občany v dané lokalitě.

Různé politické a ideologické názory nemohou být překážkou spolupráce v této věci, protože naším základním úkolem je vytvořit alternativní ekonomický model fungování naší společnosti – nastavit jakési mantinely, v rámci kterých se bude veškerá občanská i podnikatelská činnost konat. Tyto mantinely nejsou ideologické, mají vytvořit příznivé ekonomické klima ve společnosti, aby ekonomika společnosti sloužila občanům k uspokojování jejich potřeb, tužeb, rozvoje vzdělání i podnikání, mohou tedy na jejich nastavení pracovat všichni občané bez rozdílu náboženského či ideologického vyznání.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím emailu: ekonomickareforma@volny.cz , na základě kterého jim bude zaslána obratem přihláška spolupracovníka nebo sympatizanta sdružení

Podrobně o alternativním návrhu reformy si můžete přečíst ->Zde

Reforma společnosti, o.s.

Zpět