Když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý
úpadek lidství. (J.A.Komenský)

.

Co nabízíme

Nabízíme spolupráci všem sympatizantům, odborníkům i laikům bez ohledu na stranickou příslušnost, abychom společně vytvořili platformu pro změnu nastavení ekonomického systému i politického uspořádání v naší zemi..

Nabízíme nový pohled na vzájemné soužití ve společnosti postaveném na základě vzájemného respektu k levicovým i pravicovým názorům občanů, kdy rozumným vyvážením těchto názorů je možné dosáhnout smysluplného a šťastného života občanů společnosti.

Podrobně o alternativním návrhu reformy si můžete přečíst ->Zde

Zpět