Stanovisko k Holešovské výzvě

.

Informace

Dne 8.1.2011 byla navázána spolupráce s politickým hnutím DEMOKRACIE

www.demokracie.info

PROHLÁŠENÍ

STANOVY

PŘIHLÁŠKA

Vyplněné a podepsané přihlášky do politického hnutí DEMOKRACIE mohou zájemci zaslat na adresu:

pan Libor Mikš, Na Vizine 1700/24, Ostrava - Slezská Ostrava

Podrobnější informace připravujeme