Stanovisko k Holešovské výzvě Stanovisko ke Kulatému stolu 17.12.2012

Co chceme

Chceme všem, kterým není lhostejný osud naší země - České republiky - budoucnost naše i našich potomků, nabídnout alternativní návrh ekonomické reformy a nového uspořádání naší společnosti. Chceme ukázat, že slova VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ mohou získat díký našemu alternativnímu návrhu reálný smysl i význam.

Chceme ukázat, že svobodná volba občana ve spojení s odpovědností za jeho volbu není utopickou představou v životě člověka, ale je jediným možným principem pro smysluplný a svobodný život každého jedince ve společnosti. Chceme ukázat, že alternativní ekonomický systém společnosti je postaven nejen na smysluplné konkurenci, ale což je podstatnější, na neomezené kooperaci všech vrstech společnosti.

VOLNOST = svobodná volba + osobní odpovědnost. ROVNOST neznamená rovnostářství. BRATRSTVÍ = kooperace všech vrstev společnosti.

číst více

Co nabízíme

Nabízíme spolupráci všem sympatizantům, odborníkům i laikům bez ohledu na stranickou příslušnost, abychom společně vytvořili platformu pro změnu nastavení ekonomického systému i politického uspořádání v naší zemi..

Nabízíme nový pohled na vzájemné soužití ve společnosti postaveném na základě vzájemného respektu k levicovým i pravicovým názorům občanů, kdy rozumným vyvážením těchto názorů je možné dosáhnout smysluplného a šťastného života občanů společnosti.

číst více

Koho hledáme

Hledáme sympatizanty a spolupracovníky, kterým není lhostejná budoucnost naší společnosti, abychom mohli vytvořit odborné skupiny a na jejich půdorysu stínovou vládu, jejímž prostřednictvím bychom se vyjadřovali ke všem otázkám veřejného života společnosti, předkládali bychom veřejnosti vlastní alternativní návrhy, a řešení

Hledáme spolupráci se všemi politickými hnutími, nezávislými iniciativami a občanskými sdruženími pro vytvoření společné platformy na základě navrhované ekonomické reformy pro sestavení stínového parlamentu a přípravu navrhovaných zákonů a přípravu volební kampaně do následujících Parlamentních voleb.

číst více

 
 
jquery.nivo.slider.pack.js"