Stanovisko k Holešovské výzvě
 

Jako sdružení Reforma společnosti o.s. vydáváme toto prohlášení:

 • Uvědomujeme si, že naše společnost se v současné době nachází na křižovatce. Systém je nereformovatelný a akutně vyžaduje změnu.
 • Principiálně HV o takovou změnu usiluje, potud jsme ve shodě. Ovšem nezdá se nám vhodný jejich současný postup, kdy nejsou zcela vyjasněny konkrétní kroky, které chtějí  v případě odstoupení vlády podniknout. Vláda odborníků bez následného konkrétního programu je "kočkou v měchu". S takovým postupem důrazně nesouhlasíme. 
 • I přes podporu, které se nyní začíná HV ze strany veřejnosti dostávat, se může stát, že výsledek opět zklame očekávání a naděje většiny občanů. S touto důvěrou již opravdu není možné si dále zahrávat.
 • Uvědomujeme si, že se na HV nabalují lidé s různými představami, které bohužel dosud  nebyly sjednoceny do společné vize budoucnosti.
 • Prohlašujeme, že v současné době s námi jejich koordinační rada (Národní rada) neprojednává žádné kroky, ačkoliv se na náš text "ekonomické reformy" odvolává. Proto odmítáme v této chvíli jakékoli spojování našeho občanského sdružení Reforma Společnosti s kroky učiněnými ze strany Holešovské Výzvy a také odmítáme jakoukoli zodpovědnost za ně.  Zejména se distancujeme od jakýchkoli projevů vyzývajících nebo vedoucích k násilí.
 • Do budoucna nicméně nevylučujeme možnost společného jednání i postupu. Jsme ochotni se podílet na vytváření konkrétní ucelené vize budoucnosti, která je již v podstatě z naší strany hotová a vtělená do výchozího textu Reformy Společnosti, o.s.
 • Libor Mikš

  jednatel občanského sdružení

  4.2.2012